Management pravic industrijske lastnine

60-316  Management pravic industrijske lastnine

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein, doc. dr. Katarina Krapež

  Vsebina

Namen predmeta

Študenta usposobiti, da prepozna inovativne elemente na produktih in storitvah in oceni smiselnost njihovega varovanja s pravicami industrijske lastnine. Študenta usposobiti, da razlikuje med različnimi pravicami in izbere (kombinacijo) najprimernejših ter pripravi ali evalvira vsebino pogodbe za prenos pravic industrijske lastnine.

Vsebina

  • Pomen uspešnega managementa pravic industrijske lastnine v organizaciji
  • Uporaba znakov razlikovanja (znamke, geografske označbe) v poslovni praksi
  • Spodbujanje inovativnosti v organizaciji in uporaba sistema patentnega varstva
  • Pridobitev modela za kreativni dizajn in njegova uporaba na trgu
  • Utrjevanje prepoznavnosti nacionalnih produktov in storitev s pomočjo geografske označba in shem kakovosti
  • Nova sorta rastline in njeno varovanje kot poslovna priložnost
  • Upravljanje s pravicami industrijske lastnine v organizaciji

 

 

 


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo