Management trajnostnega inoviranja

61-110  Management trajnostnega inoviranja

magistrski študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: prof. dr. Mirko Markič

  Vsebina

Namen predmeta:

Namen predmeta je razumevanje in obvladovanje inoviranje kot enega ključnih dejavnikov pri družbeno odgovornem in trajnostnem razvoju. To velja za  posameznika, gospodarstvo, družbo in okolja. Študent bo sposoben v turbulentnem mednarodnem okolju zaznati inovacijske priložnosti ter razviti inovativne rešitve.
 
Vsebina:

  • Vloga inoviranja pri trajnostnem razvoju za posameznika, gospodarstvo, družbo in okolja. 
  • Celovitost in družbena odgovornost kot pogoj trajnostnega inoviranja.
  • Od ustvarjalnosti do razvoja inovativnih  trajnostnih rešitev.
  • Intelektualna lastnina v praksi.
  • Obvladovanje trajnostnega inoviranja v organizaciji.
  • Pomen RR, mednarodnega inovacijskega ekosistema in odprtega inoviranja pri trajnostnem razvoju.

 
 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo