Management znanja (2018)

06-049  Management znanja (2018)

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Roberto Biloslavo

  Vsebina

  • osnovni pojmi, povezani z znanjem, učenjem in ustvarjalnostjo
  • management znanja: procesi, vloga in pomen v organizaciji
  • učenje in prenos znanja na ravni posameznika, skupine, organizacije in mrež
  • strategije managementa znanja in dejavniki njene uspešne realizacije
  • management znanja in sodobne tehnologije

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo