Matematika za management

06-304  Matematika za management

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Rok Strašek, prof. dr. Ajda Fošner

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je študente seznaniti z osnovnimi matematičnimi analitičnimi metodami ter jih usposobiti za samostojno opravljanje osnovnih matematičnih analiz.

Vsebina predmeta

  • Elementarne in nekatere pomembnejše funkcije v ekonomske teoriji, njihove lastnosti in grafi (linearne in kvadratne funkcije, polinomi, racionalne funkcije, , eksponentne in logaritemske funkcije).
  • Odvod funkcije in njegova uporaba.
  • Matrike, operacije med njimi in reševanje matričnih enačb.
  • Zaporedja (osnovne lastnosti, aritmetično in geometrijsko zaporedje), vrste, geometrijska vrsta.
  • Osnovni pojmi poslovne matematike, navadni in obrestno obrestni račun.
  • Zgledi iz poslovne matematike (vloge, rente, krediti.).

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo