Mednarodno kulturno in politično okolje

60-339  Mednarodno kulturno in politično okolje

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Primož Šterbenc

  Vsebina

Namen predmeta

Namen predmeta je seznaniti študente s kompleksnim mednarodnim (geo)ekonomskim, (geo)političnim, pravnim, varnostnim in kulturnim (religijskim) okoljem, v katerem delujejo sodobni poslovni subjekti. Študenti bodo spoznali, s kakšnimi izzivi, nevarnostmi in priložnostmi se danes sooča podjetje, ki želi internacionalizirati svoje delovanje oziroma vstopati na tuje trge. Prav v Sloveniji kot izrazito izvozno naravnani ekonomiji morajo podjetniki (podjetja) poznati mednarodno okolje, da bi lahko uspešno delovali, poleg tega pa je za Republiko Slovenijo nujna diverzifikacija izvoznih trgov oziroma delna preusmeritev od Evropske unije.

Vsebina

  • Normativna struktura mednarodnega reda – vestfalska paradigma suverenosti (razdelitev človeštva na suverene države); vpliv fenomena globalizacije na vestfalsko paradigmo suverenosti.
  • Organizacija združenih narodov (OZN) kot univerzalna mednarodna organizacija ter osnove mednarodnega prava.
  • Geopolitika in geoekonomija – vloga Združenih držav Amerike (ZDA), Ruske federacije, Ljudske republike Kitajske, Indije in Afrike. Unipolarni in multipolarni mednarodni red.
  • Vloga religije v mednarodnem okolju; kulturne in politične značilnosti islama in krščanstva (protestantska in rimokatoliška veja); glavne točke napetosti v odnosih med Zahodom in muslimanskim svetom; delitev islama na sunitsko in šiitsko vejo.
  • Globalna trgovina in globalne finance.
  • Neoliberalizem kot prevladujoča družbenoekonomska paradigma v današnjem svetu; keynesijanska družbenoekonomska paradigma.

 

 

 


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo