Mednarodno pogodbeno pravo – izbrane teme

63-102  Mednarodno pogodbeno pravo – izbrane teme

magistrski študijski program 2. stopnje Pravo za management

Nosilec: izr. prof. dr. Andreja Primec

  Vsebina

Namen predmeta

Namen predmeta je razvijati pravna znanja na izbranih področjih  mednarodnega pogodbenega prava, in sicer zlasti s poudarkom na področju mednarodne prodaje blaga in uporabe incoterms, zavarovanja plačila blaga in dokumentarnega akreditiva, arbitražnega reševanja sporov in arbitražne klavzule ter  tudi licenčne pogodbe in pogodbe o trgovskem zastopanju.

Vsebina

Pojem in pomen mednarodnega pogodbenega prava:

 • Značilnosti mednarodnega poslovnega prava
 • Mednarodno zasebno pravo, mednarodno primerjalno pravo in mednarodno gospodarsko pravo

Procesi poenotenja pravil mednarodnega poslovnega prava

Mednarodne konvencije, institucije, organizacije in pravila, s poudarkom na:
Mednarodni prodaji blaga
Mednarodnih pogodbah in konvencijah o industrijski lastnini
Arbitražnem reševanju  mednarodnih sporov

Avtonomni viri mednarodnega poslovnega prava:
Poslovna pravila, klavzule in običaji Mednarodne trgovinske zbornice

Mednarodne pogodbe:

 • Posebnosti pogodb na mednarodni ravni
 • Določitev veljavnega prava pogodbe (merodajno pravo)
 • Pojem »frustracije« in višje sile
 • Zavarovanja plačil za izpolnjevanje obveznosti na daljavo
 • Javne dražbe in tenderji
 • Reševanje sporov med strankami na mednarodni ravni

Kompleksni mednarodni posli:

 • Javno zasebna partnerstva
 • Investicijska dela in projekti po pogodbi
 • Franchising
 • Licenčna pogodba
 • Gospodarsko zastopanje po pogodbi

Novejši trendi razvoja mednarodnega poslovnega prava.

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo