Metodologija raziskovanja mednarodnih odnosov

62-308  Metodologija raziskovanja mednarodnih odnosov

magistrski študijski program 2. stopnje Politologija – mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija

Nosilec: doc. dr. Primož Šterbenc, Marko Zajc

  Vsebina

Vsebina:

  • Zunanja politika kot podstat mednarodnih odnosov.
  • Mednarodni odnosi kot objekt in predmet preučevanja.
  • Metodološke osnove Združenja za zunanjo politiko (ZZP).
  • Pregled metod ZZP.
  • Notranji dejavniki zunanje politike.
  • Analiza zunanjepolitičnega okolja.
  • Analiza ciljev in sredstev zunanje politike.
  • Nacionalni interes kot analitična kategorija analize zunanje politike.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo