Množični podatki za odločanje

60-318  Množični podatki za odločanje

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Uroš Godnov

  Vsebina

Namen predmeta

Poznavanje uporabe podatkov za vsakodnevno in strateško odločanje.

Vsebina

  • Uvod v masovne podatke
  • Vrednost masovnih podatkov za družbo, podjetja in posameznike
  • Managerska uporaba MP
  • Strukturirani vs. nestrukturirani podatki
  • ETL proces v Rapidminerju in Python-u
  • Uporaba algoritmov strojnega učenja na velikih podatkih: primer algoritmov v Rapidminerju ter Pythonu
  • Obdelava nestrukturiranih podatkov – podatkovno rudarjenje
  • Napovedi uporabe MP v podjetjih

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo