Moč ustvarjalnosti in inovativnega razmišljanja

60-312  Moč ustvarjalnosti in inovativnega razmišljanja

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Andrej Bertoncelj

  Vsebina

Namen predmeta

Namen je obvladovanje ustvarjalnosti in posameznih faz razvoja inovativnih rešitev v praksi. Namen je tudi pridobiti kompetence za razvoj inovacijskega okolja in mehanizmov, ki spodbujano kreativno reševanje izzivov; tako znotraj organizacije kot v interakciji s trgom in z akademsko-poslovnimi partnerji v mednarodnem prostoru.

Vsebina

  • Ustvarjalnost posameznika
  • Ustvarjalna dinamika v organizaciji
  • Od ustvarjalnosti do inovativnosti
  • Obvladovanje inoviranja v organizaciji
  • Vloga raziskovalno razvojnega dela, inovacijskega ekosistema in odprtega inoviranja

 

 

 


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo