Od ideje do izdelka

05-331  Od ideje do izdelka

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Aleksander Janeš

  Vsebina

Namen predmeta

  • Proizvajanje izdelkov in/ali izvajanje storitev je osrednja poslovna funkcija vsake organizacije (podjetja, neprofitne organizacije, državne ustanove, itd.), saj organizacija s tem, da zagotavlja kupcem izdelke oz. storitve, izpolnjuje svoje temeljno poslanstvo in s tem upravičuje razlog, zaradi katerega je nastala in obstaja.

Vsebina

  • Osnove procesnega pristopa in procesna orodja managerjev.
  • Produktni management: od idejne zasnove do tržnega proizvoda.
  • Množinsko prilagajanje in odprto inoviranje: razvoj izdelkov in storitev skozi perspektivo uporabnika.
  • Vitko podjetje in učinkovitost operativnih procesov.
  • Sodobne tehnologije v industriji in storitvah.
  • Strategije proizvajanja v globalnem poslovnem okolju in management oskrbnih verig.
  • Okoljski vidiki poslovanja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo