Opcije in derivativi

65-019  Opcije in derivativi

magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: izr. prof. dr. Mihael Perman

  Vsebina

  • Opcijski trgi
  • Opcijski cenovni modeli (binomsko drevo, Black-Scholes model, Black-Scholes kot orodje investicijskega odločanja)
  • Napredne opcijske strategije
  • Določanje cen na trgih za terminske pogodbe (future market)
  • Določanje cen na trgih za terminske pogodbe (forward market)
  • Zavarovanja in tvegana vrednost (Greeks, delta zavarovanja, zavarovanje minimalne variance, VaR)
  • Obrestne opcije (swapi)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo