Osebni razvoj 2

70-106  Osebni razvoj 2

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Klemen Kavčič, izr. prof. dr. Ana Arzenšek

  Vsebina

Vsebina:

Predmet je namenjen spodbujanju osebnega razvoja študentov. V procesu nastajanja doktorske disertacije se študentje srečujejo s številnimi dilemami in izzivi. Eden od njih se nanaša na sporočanje dosežkov in izmenjava idej o svojem delu. Tako je namen predmeta spodbujanje študentov k akademski razpravi o napredku in problematiki, povezani z njihovim doktorskim delom ter k ustvarjanju skupnosti, v kateri bodo imeli priložnost izražanja mnenj, dilem in vprašanj, povezanih z napredkom pri doktorskem delu.

Nastanek vsakega doktorskega dela predstavlja pomembno stopnjo v vseživljenjskem razvoju posameznika. Zato je namen vsebin pri predmetu tudi spodbujanje študentov k samorefleksiji o tem, kako bo doktorsko delo pripomoglo k njihovemu osebnemu, kariernemu razvoju in k njihovi spremenjeni vlogi v njihovi organizaciji in v širši družbi.

Tretji sklop vsebin se nanaša bolj specifično na izzive in prepreke, ki so neizogibni del procesa priprave disertacije. Soočanje s temi izzivi lahko za posameznika predstavlja precejšnjo stresna obremenitev, posledica česar so tudi visoki deleži nedokončanih del. Zato bo ta sklop namenjen spoznavanju temeljnih prepričanj študentov o svojem napredku pri doktorskem delu in različnih konceptov pozitivne psihologije in razvoju veščin, povezanih s predanostjo, psihološko odpornostjo in razvojno (nasproti fiksni) miselno naravnanostjo.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo