Osnove ekonomike zdravstvenega varstva

05-329  Osnove ekonomike zdravstvenega varstva

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Patricia Blatnik

  Vsebina

Namen predmeta

 • Spoznati temelje zdravstvene ekonomike in delovanje zdravstvenih organizacij.

Vsebina

Opredelitev področja

 • Ekonomika in ekonomika zdravstva
 • Temeljna načela ekonomike in temeljna načela zdravstvenega varstva
 • Povezanost osnov ekonomike poslovanja z zdravstvom
 • Ravni zdravstvene dejavnosti

Izvajalci zdravstvenega varstva

 • Subjekti znotraj zdravstvenega varstva
 • Opredelitev izvajalcev zdravstvenega varstva
 • Vrste izvajalcev zdravstvene dejavnosti
 • Elementi zdravstvenega sektorja

Povpraševanje v zdravstvu

 • Osnove povpraševanja v zdravstvu
 • Elastičnost povpraševanja v zdravstvu
 • Spodbude na strani povpraševanja
 • Povpraševanje po zdravstvenem zavarovanju

Ponudba zdravstvenih storitev

 • Proizvodnja zdravja
 • Proizvodnja zdravstvenih storitev
 • Koristnost
 • Stroški v zdravstvu
 • Spodbude na strani ponudbe
 • Ponudba zdravstvenega zavarovanja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo