Osnove poslovnih financ

05-314  Osnove poslovnih financ

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Suzana Laporšek

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je usposobiti študente za reševanje osnovnih finančnih vprašanj v podjetju.

Vsebina

  • Poslovne finance in finančno okolje podjetja.
  • Časovna vrednost denarja.
  • Osnove financiranja podjetja.
  • Tveganje in donosnost.
  • Strošek in struktura kapitala.
  • Finančna analiza investicijskih projektov.
  • Analiza zakupa.
  • Politika obratnega kapitala.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo