Podjetniška družba

60-308  Podjetniška družba

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Mitja Ruzzier

  Vsebina

Namen predmeta

Namen predmeta je pridobiti znanja in spretnosti o tem, kako analizirati in kritično ovrednotiti posamezne elemente podjetniške družbe ter zasnovati konkretne ukrepe za razvoj in krepitev podjetniške kulture v družbi.

Vsebina

Razvoj podjetniške kulture in podjetniških kompetenc v izobraževalnem sistemu

 • Podjetniške kompetence
 • Podjetniška kultura v osnovnem in srednjem šolstvu

Podjetniška univerza

 • Koncept podjetniške univerze
 • Vloga podjetniške univerze in regionalni razvoj
 • Prenos tehnologij iz javno-raziskovalnih organizacij v gospodarstvo
 • Centri za prenos tehnologij in inovacij
 • Komercializacija inovacij: spin-off in spin-out podjetja

Podjetniški ekosistem

 • Deležniki podjetniškega ekosistema
 • Povezovanje in sodelovanje med akterji podjetniškega ekosistema
 • Podjetniški grozdi
 • Odprto inoviranje
 • Vpliv povezovanja na rast malih in srednje velikih podjetij

Politike spodbujanja podjetništva in inovativnosti

 • Politike in instrumenti spodbujanja inovativnosti in podjetništva na nacionalni in EU ravni
 • Strateška razvojno-inovacijska partnerstva; strategija pametne specializacije
 • Merjenje inovativnosti in spremljanje učinkov ukrepov inovacijske politike

Podjetniški javni sektor

Aktivno državljanstvo

 • Spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti mladih
 • Krepitev aktivnega državljanstva pri mladih
 • Vključujoče podjetništvo

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo