Podjetniški projekt

05-321  Podjetniški projekt

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Mitja Ruzzier, izr. prof. dr. Tina Bratkovič Kregar

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je, da se študentje naučijo temeljev razumevanja uporabnikov, snovanja, načrtovanja in predstavitve podjetniške ideje z nastavki za njeno implementacijo. Študenti se bodo seznanili  z uporabo najsodobnejših tehnik ustvarjalnega mišljenja in prototipiranja v uporabniško spodbujenih inovacijskih procesih.

Vsebina

  • Razumevanje uporabniških potreb in problemov.
  • Ustvarjalnost kot temelj kreativnosti in inovativnosti. Tehnike kreativnega razmišljanja.
  • Dizajnerski način razmišljanja pri reševanju problemov.
  • Množično financiranje/ »množično reševanje problemov«.
  • Proces prototipiranja in vrste prototipov.
  • Pripovedovanje zgodb.
  • Uporabniško spodbujeno inoviranje, so-ustvarjanje uporabnikov.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo