Podjetniško delovanje

05-316  Podjetniško delovanje

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Mitja Ruzzier, izr. prof. dr. Jana Hojnik

  Vsebina

Namen predmeta

  • Glavni namen je, da se študentje naučijo zadev, povezanih s podjetniškim delovanjem in ustanavljanjem podjetja. Študente bomo vzpodbudili  k razmišljanju o njihovem ustanavljanju lastnih podjetij. Namen je tudi  povezovanje temeljnega znanja, pridobljenega predvsem pri drugih obveznih predmetih, ter povezovanje znanja z različnih področij in njegova uporaba v poslovnem okolju in  razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja pri lastnem ali skupinskem projektu.

Vsebina

  • Opredelitev in vidiki podjetništva: opredelitve poslovnega načrtovanja in podjetniškega delovanja z vidika metodologije vitkega štartnika.
  • Poslovna zamisel in poslovni model: ustvarjalnost in poslovna zamisel; analiza panoge in konkurence; načrt trženja; finančni načrt, organizacijski načrt in management človeških virov; finančni viri; drugi elementi poslovnega modela.
  • Preučitev možnosti in ocena realizacije poslovne zamisli na izbranem trgu.
  • Poslovni primeri iz podjetništva.
  • Izbrane teme iz podjetništva.


Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo