Politični sistem in mednarodna gospodarska politika Evrazije

62-309  Politični sistem in mednarodna gospodarska politika Evrazije

magistrski študijski program 2. stopnje Politologija – mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija

Nosilec: doc. dr. Primož Šterbenc

  Vsebina

Vsebina:

  • Opredelitev temeljnih geografskih, zgodovinskih, političnih in ekonomskih značilnosti Evrazije.
  • Politični sistemi osrednjih držav članic EU, Ruske federacije, Ljudske republike Kitajske in Indije (značilnosti, prednosti, slabosti).
  • Ekonomski sistemi osrednjih držav članic EU, Ruske federacije, Ljudske republike Kitajske in Indije (značilnosti, prednosti, slabosti).
  • Politično in ekonomsko sodelovanje med osrednjimi državami Evrazije (logika sodelovanja in ovire sodelovanju).
  • »Pobuda pasu in ceste« in »Evrazijska ekonomska unija«.
  • EU v okviru atlantskega političnega in ekonomskega sodelovanja ter v okviru evrazijskega političnega in ekonomskega sodelovanja.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo