Poslovna etika

05-320  Poslovna etika

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Primož Šterbenc

  Vsebina

Namen predmeta

  • Študente seznaniti z osnovami razumevanja etike in poslovne etike ter jih usposobiti za samostojno etično odločanje.

Vsebina

  • Uvod: Pojasnitev osnovnih pojmov in kategorij: etika, morala, poslovna in poklicna etika, poslovni svet.
  • Krajši zgodovinski pregled pojmovanja etike, poslovne etike in morale.
  • Praktični vidiki poslovne etike; študije primerov.
  • Vrednote posameznika in vrednote organizacije.
  • Vrednote in interesi različnih deležnikov organizacije.
  • Družbena odgovornost podjetja, vključno z dilemami glede odpuščanja zaposlenih.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo