Poslovne finance

06-313  Poslovne finance

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Igor Stubelj

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je usposobiti študente za reševanje osnovnih finančnih vprašanj v podjetju.

Vsebina

  • Poslovne finance in finančno okolje podjetja.
  • Časovna vrednost denarja.
  • Financiranje podjetja.
  • Tveganje in donosnost.
  • Strošek in struktura kapitala.
  • Finančna analiza investicijskih projektov.
  • Analiza zakupa.
  • Politika obratnega kapitala.

 


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo