Poslovno komuniciranje

06-303  Poslovno komuniciranje

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Ana Arzenšek

  Vsebina

Namen predmeta

 • Študent spozna področje poslovnega komuniciranja, razvija veščine za uspešno komuniciranje v poslovnem svetu, kritično vrednoti in načrtuje organizacijsko komuniciranje, razvije veščine medkulturnega komuniciranja in reševanja konfliktov.

Vsebina predmeta

 • Opredelitev pojma komuniciranje in poslovno komuniciranje.
 • Medosebno komuniciranje.
 • Neverbalno komuniciranje.
 • Organizacijsko (interno) komuniciranje.
 • Komunikacijske veščine za poslovni svet.
 • Digitalni, družbeni in vizualni mediji v poslovnem komuniciranju.
 • Komuniciranje v timih in skupinah.
 • Reševanje konfliktov v organizaciji.
 • Medkulturno poslovno komuniciranje.
 • Načrtovanje komunikacijskih strategij in analiza komunikacijskih vidikov organizacije.
 • Etika v poslovnem komuniciranju.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo