Pravo, internet in zasebnost

60-319  Pravo, internet in zasebnost

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Benjamin Lesjak

  Vsebina

Namen predmeta

Namen predmeta je razvoj temeljnih znanj pravne ureditve uporabe interneta v poslovne namene. Študentje bodo sposobni svetovati managemenu pri vzpostavitvi s pravom skladnega poslovanja na internetu.

Vsebina

  • Temeljni pojmi pravne ureditve interneta in zasebnosti: pravni in etični vidiki interneta, pravni vidiki elektronskih komunikacij, elektronskega poslovanja, podpisovanja in plačevanja, nevtralnost inteneta in pravni vidiki drugih fenomenov informacijske družbe.
  • Pravni vidiki vpostavitve spletnega portala za poslovne namene (npr. spletna trgovina).
  • Pravni vidiki uporabe družabnih omrežij v poslovne namene (Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ipd.) ter spletnega oglaševanja ter spletne analize uporabnikov (strank oziroma kupcev).
  • Zagotavljanje skladnosti z zahtevami zakonodaje pri obdelavi osebnih podatkov v organizaciji javnega ali zasebnega sektorja: vloga pooblaščene osebe za varstvo podatkov, kadrovske evidence delodajalca, identifikacija obdelovalcev, vzpostavitev in uporaba drugih tehologij za nadzor (video, GPS lokacija, biometrija ipd.), priprava soglasij, informiranje posameznikov.
  • Osnovna načela informacijske varnosti in varne rabe interneta.
  • Kibernetska kriminaliteta.

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo