Projektno financiranje

65-030  Projektno financiranje

magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: prof. dr. Igor Stubelj

  Vsebina

Predmet Projektno financiranje« zahteva osnovna znanja financ, računovodstva ter obligacijskega prava.

  • Uvod v teorijo in prakso projektnega  financiranja.
  • Trg projektnega financiranja: aplikacije in industrije.
  • Lastnosti projektov, analiza in upravljanje tveganj.
  • Vrednotenje projektov in analiza denarnih tokov.
  • Viri projektnega financiranja.
  • Kreditna tveganja posojilodajalev pri projektnem financiranju.
  • Vloga svetovalcev pri projektnem financiranju, pogodbna zasnova projektnega financiranja.
  • Študije primerov.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo