Računovodska politika podjetja

60-324  Računovodska politika podjetja

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Franko Milost, izr. prof. dr. Mateja Jerman

  Vsebina

Namen predmeta

Študenti bodo spoznali vpliv računovodske politike na gospodarske kategorije, vpliv računovodske politike na računovodske izkaze, računovodska poročila za zunanje uporabnike (računovodski izkazi in pojasnila) in računovodsko politiko podjetja v povezavi z obdavčitvijo.

Vsebina

  • Vpliv računovodske politike na gospodarske kategorije
  • Vpliv računovodske politike na računovodske izkaze
  • Vpliv izbranih računovodskih usmeritev na gospodarske kategorije, računovodske izkaze in kazalnike
  • Računovodska poročila za zunanje uporabnike (računovodski izkazi in pojasnila)
  • Davčna politika države in poslovna uspešnost podjetja, računovodska politika podjetja v povezavi z obdavčitvijo

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo