Računovodstvo in davki

65-013  Računovodstvo in davki

magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: izr. prof. dr. Franko Milost, prof. dr. Tatjana Horvat

  Vsebina

  • Tema 1. Računovodski izkazi organizacije
  • Tema 2. Notranje kontrole in značilnosti računovodskih postavk
    Tema 3. Računovodenje za namene izvoza. Obračunavanje splošnih stroškov, vezanih na izvoz
  • Tema 4. Računovodstvo za prodajo izvoza blaga in plačil tujim kupcem
  • Tema 5. Obračunavanje uvoznih poslov. Postavljanje stroškov uvoženega blaga
  • Tema 6. Računovodstvo poslovanja s tujimi dobavitelji
  • Tema 7. Davek na osebni dohodek
  • Tema 8. Davek od dohodkov pravnih oseb
  • Tema 9. Davek na dodano vrednost

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo