Računovodstvo za management

60-305  Računovodstvo za management

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Franko Milost, izr. prof. dr. Mateja Jerman

  Vsebina

Namen predmeta

Študenti bodo spoznali informacije za managersko odločanje, temeljne računovodske izkaze, redne in posebne računovodske izkaze, informacije za merjenje uspešnosti poslovanja, vsebino letnega poročila in davčne vidike poslovanja.

Vsebina

  • Informacije za managersko odločanje
  • Pojem računovodskih izkazov in njihova medsebojna povezanost
  • Redni in posebni računovodski izkazi
  • Informacije za merjenje uspešnosti poslovanja
  • Vsebina letnega poročila
  • Vloga in odgovornosti revizorja in managementa pri poročilih za zunanje uporabnike, ugotavljanje kapitalske ustreznosti, plačilne nesposobnosti in insolventnosti na podlagi poročil
  • Izbrane teme s področja obdavčitve

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo