Raziskovalna metodologija

61-109  Raziskovalna metodologija

magistrski študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: prof. dr. Anita Trnavčević, doc. dr. Borut Kodrič

  Vsebina

Namen predmeta:

Namen predmeta je študente usposobiti za samostojno in skupinsko delo pri raziskovanju praktično relevantnih družbenih, ekonomskih in okoljskih problemov. Študent bo razvil sposobnosti izbire in etične rabe ustrezne raziskovalne metodologije ter kritične presoje rezultatov raziskovalnega dela drugih raziskovalcev.

Vsebina:

  • Filozofija raziskovanja: pomen paradigm za konsistentnost raziskav
  • Vrste raziskav s poudarkom na študiji primera
  • Elementi kakovosti raziskovalnega dela
  • Opredelitev raziskovalnega problema
  • Načrtovanje raziskave
  • Vzorec in vzorčenje
  • Metode zbiranja podatkov
  • Sekundarni viri podatkov: dostopnost, kakovost in izbira
  • Metode analize podatkov

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo