Raziskovalna metodologija v družboslovju

60-310  Raziskovalna metodologija v družboslovju

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Anita Trnavčević, doc. dr. Borut Kodrič

  Vsebina

Namen predmeta

Namen predmeta je študente usposobiti za samostojno in skupinsko delo pri obravnavi praktičnih in relevantnih raziskovalnih problemov na področju družboslovja s poudarkom na managementu in poslovnih vedah.

Vsebina

  • Filozofija raziskovanja: pomen paradigm za konsistentnost raziskav
  • Vrste raziskav s poudarkom na študiji primera
  • Elementi kakovosti raziskovalnega dela
  • Opredelitev raziskovalnega problema
  • Načrtovanje raziskave
  • Vzorec in vzorčenje
  • Metode zbiranja podatkov
  • Metode analize podatkov

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo