Raziskovalno delo 1

65-007  Raziskovalno delo 1

magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: doc. dr. Borut Kodrič

  Vsebina

  • Statistični pojmi
  • Vzorčenje
  • Ocenjevanje parametrov z velikimi vzorci
  • Statistično preskušanje domnev
  • Regresijska analiza

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo