Raziskovanje v managementu 1

61-046  Raziskovanje v managementu 1

magistrski študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: prof. dr. Rok Strašek

  Vsebina

Kvantitativna metodologija

  • Vzroki in narava napak
  • Vloga verjetnosti in statistike
  • Osnove vzorčnega opazovanja
  • Statistično sklepanje
  • Izbrane metode multivariatne analize

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo