Raziskovanje v managementu 2

61-053  Raziskovanje v managementu 2

magistrski študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: prof. dr. Anita Trnavčević

  Vsebina

  • Filozofija raziskovanja: pomen paradigm za konsistentnost raziskav

  • Študija primera

  • Kredibilnost, posploševanje

  • Vzorčenje v študiji primera

  • Značilne metode zbiranja podatkov

  • Metode analize podatkov

  • Pomen kvantitativnih metod raziskovanja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo