Raziskovanje v pravu

63-103  Raziskovanje v pravu

magistrski študijski program 2. stopnje Pravo za management

Nosilec: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein, doc. dr. Borut Kodrič

  Vsebina

Namen predmeta

Namen predmeta je študente usposobiti za praktično uporabo raziskovalnih metod v reševanju konkretnih pravnih strokovnih in znanstvenih problemov. Študentje bodo tudi znali uporabiti tehnike interpretacije pravnih besedil ter argumentacije.

Vsebina

  • Filozofija družboslovnega raziskovanja
  • Etična vprašanja znanstvenega raziskovanja
  • Raziskovanje v družboslovju: kvalitativna in kvantitativna metodologija
  • Raziskovalne metode
  • Osnove nomotehnike
  • Razumevanje in interpretacija pravnih besedil
  • Individualno raziskovalno delo

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo