Socialno podjetništvo-aktualni izzivi

05-337  Socialno podjetništvo-aktualni izzivi

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel, izr. prof. dr. Tina Bratkovič Kregar

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je, da študentje spoznajo in razumejo razsežnosti socialnega podjetništva. Cilj je na osnovi predstavljenih primerov s področja  socialnega podjetništva študente spodbuditi k razmišljanju o podjetniških karierah z vključitvijo socialne komponente.


Vsebina

  • Pojem in definicije socialnega podjetja
  • Pomen socialnega podjetja za okolje, v katerem deluje
  • Različni modeli in oblike socialnega podjetja
  • Primeri uspešnih socialnih podjetij
  • Vrednotenje možnosti za razvoj socialnega podjetništva v določenem okolju
  • Proces socialnih inovacij

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo