Strateški management

05-319  Strateški management

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Klemen Kavčič, prof. dr. Andrej Bertoncelj

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen premeta je usposobiti študente za  samostojno načrtovanje politike organizacije (snovanje ciljev in strategij).  Študentje se usposobijo za samostojno uporabo temeljih pristopov za snovanje zamisli in znanja kot osnove temeljih zmožnosti in programov za prihodnjo konkurenčnost organizacije.

Vsebina

  • Strateški management.
  • Snovanje in načrtovanje politike organizacije.
  • Temeljna politika.
  • Razvojna politika.
  • Sprotna politika.
  • Management spreminjanja.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo