Strateški management 2

60-303  Strateški management 2

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Roberto Biloslavo

  Vsebina

Namen predmeta

Študente usposobiti za kritično presojanje in uporabo različnih modelov strateškega managementa v okviru štirih strateških dimenzij: proces, kontekst, vsebina in poslanstvo, ter jih na ta način usposobiti za kasnejše strokovno in raziskovalno delo na področju strateškega managementa.

Vsebina

  • Temeljni elementi strateškega managementa: Strateški management: proces, kontekst in vsebina, Paradoksi (dualnosti) strateškega managementa.
  • Snovanje strategije. Teorija deležnikov. Snovanje vizije in poslanstva podjetja, Načrtovanje vs. Snovanje strategije.
  • Zunanja analiza: analiza panoge & trendov, VUCA okolje, analiza PEST, analiza 5 silnic.
  • Notranja analiza: Konkurenčna prednost, temeljne zmožnosti, organizacijska struktura, procesi, kultura.
  • Oblikovanje poslovnih strategij: stroškovno vodstvo, diferenciacija.
  • Oblikovanje korporacijskih strategij: diverzifikacija, vertikalna integracija, Portfolio vs Sinergija, BCG matrika.
  • Oblikovanje strategije omrežja: Alianse, skupna vlaganja, konkurenco vs. sodelovanje, organizacijske odvisnosti.
  • Strateško inoviranje: Inkrementalne vs.prelomne inovacije, Blue Ocean strategije. 
  • Izvajanje strategije in strateške spremembe: Izvajanje strategije, strateške spremembe in identiteta organizacije, strategija in digitalne tehnologije.
  • Okolje in družbena odgovornost: trajnostni poslovni modeli.

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo