Strateški management tehnologij

60-315  Strateški management tehnologij

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Klemen Kavčič

  Vsebina

Namen predmeta

Namen predmeta je, da študenti osvojijo konceptualni tehnološki aparat (definicije, modeli, orodja) ter da so sposobni za uporabo tega aparata analizirati in presojati tehnološko sposobnost organizacij, tehnološke strategije, tehnološke trende in potencial novo nastajajočih tehnologij.

Vsebina

  • Opredelitev pojmov tehnologije
  • Tehnološka sposobnost organizacije
  • Modeli za tehnološko presojo
  • Pridobivanje tehnologije
  • Izkoriščanje tehnologije
  • Tehnološka strategija
  • Novo nastajajoče tehnologije
  • Metode tehnološkega napovedovanja

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo