Strukturiranje organizacije

05-306  Strukturiranje organizacije

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Aleksander Janeš

  Vsebina

Namen predmeta

  • Organiziranje je ena izmed temeljnih managerskih nalog, ki se je z globalizacijo gospodarstva in množično uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) in digitalizacije zelo spremenilo. Tako je možno oblikovati organizacijske oblike, ki si jih v obsegu poslovnih modelov zamisli management.

Vsebina

  • Osnove organizacijskih ved.
  • Od mehanističnih do organskih organizacij.
  • Urejenost javnih in zasebnih organizacij.
  • Organizacijske strukture.
  • Medorganizacijske povezave.
  • Vpliv digitalizacije na organiziranost.
  • Management organizacijskih sprememb.
  • Organizacijske metode urejanja organizacij.

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo