Študijski in IKT praktikum

05-305  Študijski in IKT praktikum

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: viš. pred. mag. Suzana Sedmak, doc. dr. Tine Bertoncel

  Vsebina

Namen predmeta

 • Uvod v študij, spoznavanje in usvajanje veščin akademskega pisanja, učenja in razvoj veščin uporabe IKT.

Vsebina

 • študij na UP FM (predstavitev organizacije, načinov dela, komuniciranja)
 • pisanje študentskih nalog
 • raba znanstvenega aparata
 • učinkovite učne strategije, management časa
 • iskanje podatkov na spletu: uporaba Google nastavitev; iskanje učnih gradiv po bazah podatkov (COBISS, baze člankov); uporaba oddaljenega dostopa
 • iskanje in prenos podatkov statističnih uradov (SURS, Eurostat) za nadaljnjo obdelavo v programu za delo s preglednicami
 • program za delo s preglednicami (LibreOffice Calc/MS Excel): delovni listi, povezovanje delovnih listov, oblikovanje celic, tabel/pogojno oblikovanje; osnovne matematične operacije in osnovne funkcije
 • izdelava grafičnega prikaza podatkov in delo s podatki (razvrščanje, delne vsote, filtriranje)
 • program za urejanje besedila (LibreOffice Writer/MS Word): urejanje dolgega besedila; uporaba/urejanje slogov; vstavljanje odsekov, različno številčenje strani; uporaba napisov; navzkrižno sklicevanje; izdelava kazal in seznamov; sprotne opombe; noga/glava dokumenta; sledenje sprememb
 • program za predstavitve (LibreOffice Predstavitve/MS PowerPoint): značilnosti učinkovitih predstavitev; delo s predlogami/urejanje predlog (Matrica)
 • medsebojno povezovanje in prenos vsebin ter izvoz v različnih formatih

 


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo