Teorija denarja in monetarna ekonomika

65-006  Teorija denarja in monetarna ekonomika

magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: izr. prof. dr. Suzana Laporšek

  Vsebina

  • Denar: izvor, narava in funkcije denarja; opredelitve denarja; vrste denarja in njihov razvoj; vloga denarja v gospodarstvu.
  • Monetarni sistem.
  • Povpraševanje po denarju.
  • Ponudba denarja: denarni agregati in monetarna baza; model ponudbe denarja in denarnega multiplikatorja; dejavniki, ki določajo ponudbo denarja; pregled procesa kreiranja denarja.
  • Denarna politika: cilji, orodja, izvedba denarne politike (strategije, konvencionalni in nekonvencionalni instrumenti) in učinki.
  • Modeli denarne politike (tradicionalni in sodobni modeli denarne politike; denarna politika v zaprtem in odprtem gospodarstvu; denarna politika in inflacija, obrestne mere, poitika deviznih tečajev).
  • Transmisijski mehanizmi denarne politike.
  • Mednarodni monetarni sistem.
  • Denarna politika evroobmočja (in primerjava z izbranimi državami).

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo