Trajnostni projekti v podjetništvu

06-325  Trajnostni projekti v podjetništvu

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Tina Bratkovič Kregar, izr. prof. dr. Jana Hojnik

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je, da se študentje naučijo temeljev snovanja in načrtovanja trajnostnih projektov v podjetništvu s poudarkom na ekologiji, soustvarjanju in socialnem podjetništvu.

Vsebina

  • Opredelitev trajnostnega podjetništva in njegovega pomena za družbo.
  • Družbeni in ekološki vidiki trajnosti obstoječih poslovnih praks.
  • Prepoznavanje in iskanje priložnosti za razvoj trajnostnih poslovnih idej.
  • Crowdsourcing in pomen soustvarjanja pri reševanju družbenih problemov in zagotavljanju trajnostnega razvoja.
  • Opredelitev trajnostne ponudbe vrednosti.
  • Razvijanje trajnostnih projektov po metodologiji dizajnerskega razmišljanja.
  • Analiza poslovnih primerov s področja trajnosti.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo