Trajnostno dobro počutje

61-103  Trajnostno dobro počutje

magistrski študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: prof. dr. Klemen Kavčič

  Vsebina

Namen predmeta:

Študentje  ovrednotijo ključna področja trajnostnega dobrega počutja in se opolnomočijo z znanji, veščinami in pristopi za uspešno za snovanje in spodbujanje programov trajnostnega dobrega počutja za različne ciljne skupine v notranjem in zunanjem okolju.

Vsebina:

  • Osnovne teorije in paradigme trajnostnega dobrega počutja. 
  • Trajnostno dobro počutje kot način iskanja ravnovesja pri izpolnjevanju interesov in potreb.
  • Gospodarski, družbeni in okoljski vidiki trajnostnega dobrega počutja.
  • Snovanje strategij in storitev trajnostnega dobrega počutja.
  • Vpliv notranjega in zunanjega okolja organizacije na trajnostno dobro počutje managementa in sodelavcev.
  • Cilj trajnostnega razvoja je zagotoviti dobro počutje tudi za prihodnje generacije.
  • Najboljše prakse in trend na področju trajnostnega dobrega počutja. 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo