Uvod v management

05-300  Uvod v management

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Dušan Gošnik

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je, da študent pridobi znanje iz osnov managementa, ki se prakticira v današnjem času in se seznani z razvojem managerske misli. Predmet se osredotoča na glavne managerske funkcije, tj. načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje.

Vsebina

  • Predstavitev osnovnih pojmov v managementu.
  • Zgodovina managementa.
  • Naloge in vloge managerjev.
  • Deležniki organizacije, njihovi interesei in družbena odgovornost.
  • Kakovost in odličnost poslovanja.
  • Odločanje in urejanje zadev kot nalogi managementa.

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo