Uvod v marketing

06-311  Uvod v marketing

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Armand Faganel

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je razviti osnovna marketinška znanja in uporabljati marketing kot poslovni koncept ter dejavnost v organizaciji.


Vsebina

  • Splošno o marketingu: evolucija marketinga; opredeljevanje marketinga; osnovni koncepti v marketingu; marketinški sistemi.
  • Organizacija in njeno ožje ter širše okolje: sestavine ožjega okolja (dobavitelji, odjemalci, konkurenti); sestavine širšega okolja.
  • Marketinški vidiki trga.
  • Management marketinga organizacije: kultura in miselne naravnanosti v managementu marketinga; ustvarjanje informacij za potrebe marketinga; strateški marketing; taktični in operativni vidiki marketinga; sestavine marketinškega spleta.
  • Aktualni trendi v marketingu.
  • Marketinška stanja in gibanja in naloge marketinga v zvezi z njim.

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo