Uvod v mikroekonomijo

06-301  Uvod v mikroekonomijo

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Patricia Blatnik

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je seznaniti študenta z mikroekonomsko teorijo in ga usposobiti za samostojno izvajanje osnovnih mikroekonomskih analiz.

Vsebina predmeta

  • Osnovni koncepti mikrekonomije.
  • Teorija povpraševanja.
  • Teorija proizvodnje.
  • Teorija stroškov.
  • Parcialno tržno ravnotežje.
  • Analiza delovanja podjetja v razmerah popolne konkurence.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo