Vodenje

60-309  Vodenje

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Ana Arzenšek

  Vsebina

Namen predmeta

Namen predmeta je razviti študentovo sposobnost razumevanja večplastne vloge vodij, njihovega stila vodenja ter si razlagati in uporabljati osrednje veščine, povezane z različnimi vodstvenimi nalogami in situacijami.

Vsebina

 • Predstavitev temeljnih definicij vodenja
 • Vodenje nasproti managementu
 • Vodenje na osnovi osebnih značilnosti  (t.j. osebne značilnosti vodij, kot je osebnost in čustvena inteligentnost)
 • Pridobivanje spretnosti empatičnega/aktivnega poslušanja
 • Vedenjske teorije vodenja (t.j. avtokratično vodenje, demokratično vodenje, laissez-faire slog vodenja, pozornost na nalogo oz. na osebo pri vodenju)
 • Pridobivanje veščin prepričevanje in vplivanja
 • Pridobivanje veščin komuniciranja ob konfliktih in podajanja učinkovite povratne informacije pri vodenju (t.j. Uokvirjanje, Jaz sporočila, Na vedenje osnovana povratna informacija, Sendvič sporočilo)
 • Kontingenčne teorije vodenja (Fiedlerjeva kontingenčna teorija, Teorija poti in ciljev)
 • Transakcijski slog vodenja  (Partnerski model vodenja)
 • Transformacijski slog vodenja  (vloga vizije pri vodenju, karizma pri vodenju)
 • Etične dileme pri vodenju (npr.  neetične prakse pri vodenju, izzivi žensk pri vodenju) in etično vodenje
 • Pridobivanje spretnosti zaupanja med člani tima
 • Novodobni koncepti vodenja oz. Etična teorija vodenja (Avtentično vodenje, Trajnostno vodenje, Spiritualno vodenje)
 • Sodobne veščine vodenja (t.j. vodenje timov, mentoriranje, coaching, vodenje na daljavo)
 • Usposabljanje vodij in selekcija za vodstvene položaje
 • Ovrednotenje različnih pristopov k vodenju znotraj modela organizacijskega vedenja.

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo