Dvojna diploma

Program "Dvojna diploma" (angl. Double Degree) je kombiniran študijski program, ki vodi do dveh diplom na dveh univerzah. Ko uspešno opravite vse študijske obveznosti, prejmete diplomo Fakultete za management ter tudi partnerske ustanove.

Kreditne točke, pridobljene na obeh univerzah v okviru programa, se medsebojno priznajo, kar posledično skrajša časa študija v primerjavi s pridobivanjem dveh diplom ločeno.

 

Študenti dodiplomskega študija Fakultete za management imajo možnost pridobitve dvojne diplome s področja poslovnih ved na partnerski ustanovi South-Eastern Finland University of Applied Sciences (XAMK) na Finskem. Poleg medkulturnih izkušenj, ki jih bo študent pridobil s študijem in delom na dveh različnih ustanovah v različnih državah, se bodo prednosti dvojne diplome pokazale tudi po koncu študija, saj številni delodajalci zelo cenijo mednarodne izkušnje.

Poleg prednosti pa program dvojne diplome študente ponuja tudi številne izzive, saj pridobitev dvojne diplome pomeni podvojitev obsega dela in študija, da lahko dva programa uspešno končajo v krajšem obdobju. 

 

Študent, ki je vpisan najmanj v 2. letnik in sproti opravlja študijske obveznosti, ima povprečno oceno že opravljenih izpitov najmanj 8 in zelo dobro obvlada angleščino.

Študent mora pred odhodom v tujino imeti opravljenih vseh 120 kreditnih točk. Pomembno je, da je študent motiviran za študij v tujini, saj je študij v angleščini precej zahteven.

 

Študent je hkrati vpisan na UP FM in na XAMK. Med študijem na XAMK študent upošteva navodila in pravila, ki veljajo na XAMK. Študent podpiše študijski sporazum, kjer so navedene študijske obveznosti.

Študent Fakultete za management na XAMK ne plača šolnine ali drugih stroškov študija. Študent sam krije stroške bivanja, potovanja, študijske literature, zavarovanja in druge osebne stroške.

Fakulteta za management za pridobitev dvojne diplome ne ponuja štipendije oziroma drugih finančnih sredstev. Študent lahko pridobi finančna sredstva za študij na XAMK, tako da se prijavi na študentsko izmenjavo v okviru programa Erasmus+.

 

Več informacij o možnosti pridobitve dvojne diplome dobite v Mednarodi pisarni Fakultete za management pri Marisol Pribac.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo