Univerzitetni program Management

Univerzitetni študijski program Management (tudi v angleščini) zahteva več samostojnosti, teoretičnega in raziskovalnega dela. Študentom daje znanje in spretnosti za sposobnost analize in sinteze ter predvidevanja rešitev in posledic pojavov na področju managementa, ekonomije in prava v organizaciji in družbi. Študenti se usposobijo za strokovno in raziskovalno delo ter prenos znanj v poslovni svet. Diplomant se bo razvil v odgovornega in trajnostno naravnanega strokovnjaka, ki bo sposoben odločati na operativni ravni v srednjem menedžmentu podjetja.

Vrsta programa: prvostopenjski univerzitetni študijski program
Študijsko področje:
0413 Poslovanje in upravljanje, management (KLASIUS-P-16); prej: 3459 Poslovodenje in upravljanje (KLASIUS-P)
Strokovni naslov: diplomirani  ekonomist/diplomirana ekonomistka (UN)
Raven izobrazbe SOK: 7
Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 180 kreditnih točk
Trajanje programa: tri leta
Način izvajanja študija: redni
Jezik: slovenski, angleški
Kraj izvajanja:
Koper
Šolnina: glej povezavo Šolnine in prispevki
Programski direktor: izvedba v slovenskem jeziku prof. dr.  Žiga Čepar (ziga.cepar@fm-kp.si), izvedba v angleškem jeziku prof. dr. Klemen Kavčič (klemen.kavcic@fm-kp.si)

Dodatne informacije


Referat za študentske zadeve

Koper

 05 610 20 03
 05 610 20 20
 referat@fm-kp.si

Pogosta vprašanja

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo