Predmetnik - Management UN

 

Šifra predmeta
Študijske obveznosti
KT
 
Obvezni predmeti
 

06-001

Management

6

06-002

Uvod v teorijo prava

6

06-009

Uvod v marketing

6

06-004

Matematika za management

6

06-005

Poslovna informatika

6

06-006

PU: Delavnice veščin

0

06-007

Uvod v ekonomsko teorijo

6

06-008

Računovodstvo

6

06-003

Temelji podjetništva

6

06-010 Statistika za management 6
06-011 Poslovna angleščina 1 6

 

Šifra predmeta
Študijske obveznosti
KT
 
Obvezni predmeti
 

06-012

Poslovne finance

6

06-013

Urejenost organizacije

6

06-014

Korporativno in delovno pravo

6

06-015

Etika in kultura v poslovnem svetu

6

06-016

Poslovna angleščina 2

6

06-017

Osnove raziskovalne metodologije

6

06-018 Strateški management 6
06-019 PU: Delavnice veščin 0
 
Izbirni predmeti 
 
 06-xxx  Izbirni predmeti (3)  18

 

Šifra predmeta
Študijske obveznosti
KT
 
Obvezni predmeti
 

06-020

Ekonomika podjetja

6

06-021

Kadrovski management

6

06-022

PU: Delavnice veščin

3

06-023 Diplomska naloga 9
 
Izbirni predmeti
 
06-xxx Izbirni predmeti (6) 36

 

Šifra predmeta
Predmet (6 KT)
06-024 Bančništvo, zavarovalništvo in finančni trgi
06-025 E-poslovanje
06-026 Gospodarski posli
06-027 Ustvarjalnost, blagovne znamke in potrošnja
06-028 Kontroling
06-029 Management projektov
06-030 Management trajnostnega razvoja
06-032 Medkulturno poslovno komuniciranje in pogajanja
06-033 Podjetniški projekt
06-034 Poslovna angleščina 3
06-035 Pravo socialne varnosti
06-036 Psihološki vidiki organizacijskega vedenja
06-037 Razumevanje globalizacije: management in kriza
06-038 Razvoj managerskih teorij skozi zgodovino
06-039 Sociologija dela
06-041 Poslovna italijanščina 1                                               
06-042 Poslovna italijanščina 2
06-043 Prodaja in odnosni marketing
06-044 Medorganizacijski marketing
06-045

Ekonomski vidiki managementa 

06-046

Informirano odločanje v organizacijah

06-047

Pravno komuniciranje v praksi

06-048

Ustvarjalna inteligenca in inovativnost

06-049

Management znanja

 

 

Izbirne vsebine programa obsegajo 54 KT.

Študent lahko študijske obveznosti v obsegu 36 KT (izbirni predmeti) pridobi na drugi članici univerze ali na drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini. Tako pridobljene KT lahko uveljavi v študijskem programu v skladu s pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti.

 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu (ECTS)

V celoti smo prenovili in vsebinsko posodobili predmetnik univerzitetnega programa Management. Spremembe začnejo veljati v študijskem letu 2019/2020, študenti, ki so se v študijskem letu 2018/2019 vpisali v 1. letnik, 2. letnik in 3. letnik in bodo izpolnjevali pogoje za redno napredovanje (vpis) v višji letnik oz. podaljšan letnik, študij nadaljujejo in dokončajo po vpisanem programu.

Študenti, ki ponavljajo ali pavzirajo, pa se vpišejo v prenovljen program v skladu z merili za ponavljanje in napredovanje in tabelo primerljivosti predmetov .  

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo