Predmetnik - Management UN za vpisane v 1. letnik od 2019/2020 dalje

 

Šifra predmeta
Študijske obveznosti
KT
 
Obvezni predmeti
 

06-300

Management

6

06-301

Uvod v mikroekonomijo

6

06-366

Študijski in IKT praktikum

3

06-303

Poslovno komuniciranje

6

06-304

Matematika za management

6

06-305

Uvod v poslovno angleščino

3

06-306

Osnove statistike

6

06-307

Urejenost organizacije

6

06-308

Uvod v makroekonomijo

6

06-309 Pravni sistemi 3
06-310 Angleščina za management in marketing 3
06-311 Uvod v marketing 6

 

Šifra predmeta
Študijske obveznosti
KT
 
Obvezni predmeti
 

06-312

Management ustvarjalnosti in inoviranja

6

06-313

Poslovne finance

6

06-314

Poslovna informatika

6

06-315

Gospodarsko pravo

6

06-316

Angleščina za družboslovne vede

6

06-317

Računovodstvo

6

06-318 Temelji podjetništva 6
06-319 Strateški management 6
 06-320 Etika in kultura v poslovnem svetu 6
06-321 Osnove raziskovalne metdologije 6

 

Šifra predmeta
Študijske obveznosti
KT
 
Obvezni predmeti
 

06-322

E-marketing

3

06-323

Finančni trgi, institucije in instrumenti

3

06-324

Kontroling

3

06-325 Trajnostni projekti v podjetništvu 3
06-326 Podjetje in teorija trga 6
06-327 Delovno pravo 6
06-328 Kadrovski management 6
06-329 Ekonomska statistika 6

06-330

06-331

Diplomsko delo ali

Diplomski izpit (velja za vpisane do vključno 2023/2024, od 2024/2025 se ukine)

6

 
Izbirni predmeti
 
06-xxx Izbirni predmeti (3) 18

 

Šifra predmeta
Predmet (6 KT)
06-332 Izzivi globalne ekonomije
06-333 Prodaja in odnosni marketing
06-334 Vodenje za trajnostni razvoj
06-335 Management projektov
06-336 Management dobrega počutja
06-337 Aktualne teme s področja davkov in davčnega optimiranja
06-338 Osebne finance
06-339 Aktualne podjetniške zgodbe
06-340 Teme iz poslovne angleščine
06-341 Psihološki vidiki organiazcijskega vedenja
06-342 Sociologija dela
06-343 Metode za podporo odločanja v managementu
06-344 Pravo mednarodne trgovine
06-345 E-poslovanje
06-348 Strokovna praksa v organizaciji
06-347 Prostovoljstvo

 

 

Izbirne vsebine programa obsegajo 18 KT.

Študent lahko študijske obveznosti v obsegu 18 KT (izbirni predmeti) pridobi na drugem študijskem programu, na drugi članici univerze ali na drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini. Tako pridobljene KT lahko uveljavi v študijskem programu v skladu s pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti. Več informacij za izbirnost na drugih programih Univerze na Primorskem najdete na strani Izbirnost med članicami univerze

 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu (ECTS)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo