Izredni študij

IZREDNI ŠTUDIJ 

na visokošolskem programu Management

 

 4 leta

 3 letniki

 2 dni v tednu

 1 program

Kraj izvedbe: Koper

Trajanje študija: 3. letniki se izvedejo v 4 letih, vsako leto v obsegu 45 KT:

 prvo leto študija 8 predmetov 1. letnika,

 drugo leto študija 3 predmete 1. letnika in 5 predmetov 2. letnika,

 tretje leto študija 5 predmetov 2. letnika in 4 predmete 3. letnika,

 četrto leto študija 6 predmetov 3. letnika in strokovno prakso z nalogo.

 

TE ZANIMA PREDMETNIK? KLIKNI!!

 

Čas izvedbe: v petek popoldne in ob sobotah dopoldne od oktobra do konca junija.

 

Način izvedbe: predmeti se izvajajo zaporedno tako, da se posamezni predmet izvede kot celota in se zaključi s preverjanjem znanja, nato se prične izvedba naslednjega predmeta. Pri posameznem predmIetu se vse oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu do 50 % števila ur, predvidnih za redni študij. Ostalo študenti opravijo kot samostojni študij.

 

Šolnina: šolnina znaša 2.500,00 EUR za letnik študija,  študent plača 1.875,00 EUR na leto v štirih obrokih (skupaj 7.500,00 EUR za celoten študij). 

 

Te zanima več? S klikom na spodnje povezave najdeš še druge informacije:

Vpisni pogoji

Predmetnik

Razpored izvedbe predmetov po letih

Razpis za vpis in roki za prijavo

 

KONTAKTIRAJ NAS ZA VEČ INFO

 05 610 20 16 (delavniki med 9. in 15. uro)

 pr@fm-kp.si

Novi prostori

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo