Izredni študij

IZREDNI ŠTUDIJ 

na visokošolskem programu Management

 

 4 leta

 3 letniki

 2 dni v tednu

 1 program

Kraj izvedbe: Koper

Trajanje študija: 3. letniki se izvedejo v 4 letih, vsako leto v obsegu 45 KT:

 prvo leto študija 8 predmetov 1. letnika,

 drugo leto študija 3 predmete 1. letnika in 5 predmetov 2. letnika,

 tretje leto študija 5 predmetov 2. letnika in 4 predmete 3. letnika,

 četrto leto študija 6 predmetov 3. letnika in strokovno prakso z nalogo.

 

TE ZANIMA PREDMETNIK? KLIKNI!!

 

Čas izvedbe: v petek popoldne in ob sobotah dopoldne od oktobra do konca junija.

 

Način izvedbe: predmeti se izvajajo zaporedno tako, da se posamezni predmet izvede kot celota in se zaključi s preverjanjem znanja, nato se prične izvedba naslednjega predmeta. Pri posameznem predmIetu se vse oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu do 50 % števila ur, predvidnih za redni študij. Ostalo študenti opravijo kot samostojni študij.

 

Šolnina: šolnina znaša 2.500,00 EUR za letnik študija,  študent plača 1.875,00 EUR na leto v štirih obrokih (skupaj 7.500,00 EUR za celoten študij). 

 

Te zanima več? S klikom na spodnje povezave najdeš še druge informacije:

Vpisni pogoji

Predmetnik

Razpored izvedbe predmetov po letih

Razpis za vpis in roki za prijavo

 

KONTAKTIRAJ REFERAT ZA VEČ INFO

 05 610 20 03

referat@fm-kp.si

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo